ลูกบอลมหาสนุกหมีควาย

งานส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ ฝ่ายอนุรักษ์และวิจัย สวนสัตว์นครราชสีมา จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ในวันหยุดนัขตฤกษ์