สวนสัตว์นครราชสีมาบันทึกเทปถวายพระพร

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๕ ธันวาคม